Page 6 - ZUCCACİYE 124. SAYI
P. 6

FUAR 14. IDEAL HOMEX        İHRACAT HEDEFİNİ 5,5 MİLYAR


           DOLARA ÇIKARAN SEKTÖR,                   IDEAL HOMEX’TE


                      BULUŞUYOR                           eçtiğimiz yıl 3,6 milyar dolar dış  ken, fuarı 100’e yakın ülkeden 15 binin
                           ticaret fazlası veren, 2019 ihracat  üzerinde alıcı ziyaret ediyor. Başta cam,
      Avrasya’nın ticaret başkenti    Ghedefini 5,5 milyar dolara yük- porselen, seramik, metal ve plastik ev
      haline gelen İstanbul, 10 milyar  selten Türk ev ve mutfak eşyaları sektö- ve mutfak eşyaları olmak üzere, bahçe
                                          aksesuarlarından elektrikli ev aletlerine
                        rü, yılın ilk buluşmasını 21 Mart’taki 14.
      dolarlık pazar hacmi bulunan    Uluslararası Ideal Homex’te gerçekleş- kadar pek çok yeniliğin bir arada sergi-
      Türk Ev ve Mutfak Eşyaları     tiriyor. Sektörüne hem iç pazarda hem  lendiği fuar, Eylül ayındaki Zuchex’ten
      sektörüne ev sahipliği yapıyor   de yurt dışında yeni ihracat kanalları  sonra 10 milyar dolarlık ticaret hacmi-
                        açma noktasında umut olan Ideal Ho- ne sahip sektörün en önemli buluşması
                        mex 2019’a yaklaşık 150 firma katılır- olarak öne çıkıyor.

                                          2019, Ideal Homex’de ilklerin yılı!
                                          Bugüne kadar ithalat ağırlıklı olarak
                                          çalışmış ancak artık dünya pazarındaki
                                          yeni değişimler sonrası ben nasıl üreti-
                                          rim diye bakan ya da üretim amaçlayan
                                          firmalar bu kimlikle ilk kez bir fuara ka-
                                          tılıyor. Bir diğer noktada ise bugüne ka-
                                          dar iç pazarda çok büyük bir paya sahip
                                          olan ve bu nedenle de dışarıya açılma-
                                          yı fazla düşünmemiş, fakat iç pazarda
                                          yaşanan daralma üzerine artık ihracatı
                                          da hedefleyen firmalar da Ideal Homex
                                          2019’da yer alıyor.

                                                www.zuccaciyedergisi.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11